تست عنوان
close
فدراسیون سرآمدان علمی ایران | دیدگاه | سرآمدان علمی را چگونه شناسایی کنیم؟
سرآمدان علمی را چگونه شناسایی کنیم؟
                (دیدگاه: علیرضا قاسمی، استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان)

  •             *  امتیازدهی به افراد بر اساس شاخص تاثیر مقالات
                (دیدگاه: نیما تقوی نیا، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

          
  •             * اصلاحیه ای بر معیار ایندکس اچ جهت شناسایی محققان سرآمد
                (دیدگاه: محمد علی زلفی گل، استاد دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا)

 
  •            * اقبال جامعه‌ی علمی جهانی به یک مقاله، شاخص تحقیق سرآمد
                (دیدگاه: محمد علی زلفی گل، استاد دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا)