تست عنوان
close
فدراسیون سرآمدان علمی ایران | دیدگاه | مجلات برتر را چگونه انتخاب کنیم؟
مجلات برتر را چگونه انتخاب کنیم؟
* داشتن لیستی واقعی و عادلانه از مجلات ریاضیات محض
     (دیدگاه: علی ولی زاده، دانشجوی سال پنجم دکتری منطق ریاضی) 

* ارزش ارجاعات متفاوت
        (دیدگاه : کورش نوذری، استاد فیزیک دانشگاه مازندران (گرانش و کیهانشناسی))

 * در مجلات انتخابی هیچ مجله ریاضی وجود ندارد
      (دیدگاه: محمدرضا ستاره، استاد گروه فیزیک دانشگاه کردستان)

* نواقص موجود در لیست مجلات برتر در رابطه با مجلات گروه پزشکی
    (دیدگاه: فریدون عزیزی، رییس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم)

* استفاده از امتیاز مستقیم مجلات به جای دسته‌بندی کردن آن‌ها
    (دیدگاه: علیرضا قاسمی، استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان)

* ایگن، فاکتور مناسبی برای مقایسه مجلات عمومی و تخصصی نیست
    (دیدگاه: زهرا حقانی، استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان)  

* حمایت ها نباید به سمت مجلات تخصصی بروند
    (دیدگاه: عباسعلی صابری، استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه تهران)   

* نکات و تناقض هایی در انتخاب مجلات برتر
    (دیدگاه: امید اخوان، استاد فیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

* مجلات گروه پزشکی و زیست شناسی ذاتا دارای IF بالاتری هستند
    (دیدگاه: محمد محسن گودرزی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

  * توجه عادلانه به تمام گرایش های یک رشته
    (دیدگاه: آزاده ملک نژاد، پژوهشگاه دانش های بنیادی)