لیست اخبار

مطالعه ی حافظه ی رطوبت خاک‏ (۱۳۹۵/۱۰/۲۸)

کمی کمتر از یک هزارم درصد از آب کره ی زمین در 5 سانتیمتر بالایی خاک کره ی زمین قرار دارد. به علت قرار گرفتن بین زمین و اتمسفر، این درصد بسیار کم از آب نقش حیاتی در بسیاری از پدیده های زیست محیطی دارد از کشاورزی و تغییرات آب و هوایی گرفته تا گسترش بعضی از بیماریها.

ادامه خبر

داروی احیا کننده ی دندان‏ (۱۳۹۵/۱۰/۲۵)

پژوهشگران، دارویی کشف کردند که میتواند دندان را به طور کلی احیا کند و نیاز به پر کننده های مصنوعی را بشدت کاهش دهد. این دارو در گذشته در آزمایشهای بالینی آلزایمر مورد استفاده قرار گرفته است و به نظر میرسد که قدرت احیا کننده ی طبیعی دندان را به شکل موثری افزایش میدهد.

ادامه خبر

ساخت نانوکامپوزیت های ژلاتین – گرافن‏ (۱۳۹۵/۱۰/۲۱)

پیشرفتهای اخیر در بیونانوتکنولوژی، تقاضا برای نانوکامپوزیتهای بیوپلیمرِ رسانا (CPCs) را افزایش داده است. این مواد با ساخت شبکه ای از پرکننده های نانویی که توسط ماتریکسی از بیوپلیمرهای نارسانا احاطه شده اند به دست میاید. اما برای دستیابی به نفوذ الکتریکی، مقادیر زیادی از ذرات رسانا مورد نیاز است و...

ادامه خبر

کشف روش خاموش کردن روند ویرایش ژنتیکی در تکنیک کریسپر‏ (۱۳۹۵/۱۰/۱۸)

در طول سالیان گذشته مطالب زیادی در ارتباط با کریسپر (CRISPR) گفته شده است. این روش یک ابزار قدرتمند برای ویرایش ژنتیکی است که میتوان ژنها را به وسیله ی آنها قیچی کرده و در جای دیگری قرار داد. این به این معنا است که دانشمندان میتوانند به وسیله ی این روش با بیماریها مبارزه کرده و حتی جلوی اختلالات ...

ادامه خبر

ساخت سلولهای خورشیدی پروفسکایت مسطح، پربازده و پایدار‏ (۱۳۹۵/۱۰/۱۳)

سلولهای خورشیدی پروفسکایت (PCEs) که از مواد آلی – فلزی هالید تشکیل شده اند در چند سال گذشته پیشرفت قابل توجه ای داشته اند به طوری که حداکثر بازده ی تبدیل انرژی در این سلولهای خورشیدی از 3.8% در سال 2009 به 22.1% در سال 2016 افزایش یافته است. چنین پیشرفتی برای هر نوع سیستم فوتوولتاییکی بی سابقه بو...

ادامه خبر

درمان سرطان با ترکیب داروهای دیابت و فشار خون‏ (۱۳۹۵/۱۰/۱۰)

ترکیبی از داروهای دیابت و فشار خون میتواند به خوبی با سلولهای سرطانی مقابله کند. یک تیم پژوهشی به سرپرستی مایکل هال از دانشگاه بازل گزارش دادند که سلولهای سرطانی مشخصی به این داروی ترکیبی واکنش نشان داده اند. نتایج این پژوهش در مجله ی Scientific Advances چاپ شده است.

ادامه خبر

اولین فیلم از انتقال انرژی در فوتوسنتز دهه ها تردید را برطرف کرد‏ (۱۳۹۵/۱۰/۰۷)

با استفاده از تصویر برداری فوق العاده سریع از انرژی در حال انتقال در فوتوسنتز، دانشمندان سرعت پروسه های اصلی در این انتقال را برای اولین بار مشخص کردند. این کشف به دانشمندان کمک میکند تا نحوه ی تکامل فوتوسنتز در طبیعت را متوجه شوند و در نتیجه بتوانند این فرایند را بازسازی کرده و با کمک فوتوسنتز م...

ادامه خبر

ریزهمگرایی گرانشی در راستای شناخت سیاهچاله های ستاره ای‏ (۱۳۹۵/۱۰/۰۳)

محققانی از ایران، کانادا و امریکا ایده ی جدیدی را برای پیدا کردن آمار سیاهچاله های حاصل از پایان عمر ستاره ها در داخل کهکشان پیدا کرده اند. این ایده دو شاخه مجزا نجوم را، از یک سو همگرایی گرانشی و از سوی دیگر نجوم رادیویی را به هم وصل می کند.

ادامه خبر

رابطه ی ژنتیکی بین رفتارهای شخصیتی و بیماریهای روانی‏ (۱۳۹۵/۰۹/۳۰)

دانشمندان رابطه ی ژنتیکی بین فاکتورهای روانی که به " پنچ عامل بزرگ" معروفند را یافته اند و مدعی شده اند که این رابطه میتواند بر خطر ابتلا به بیماریهای روانی خاصی تاثیر گذار باشد. این فاکتورها عبارتند از: بیرون گرایی، تطابق پذیری، وظیفه شناسی، روان رنجوری و گشودگی نسبت به پذیرش تجربه

ادامه خبر

کم کردن خطر مهندسی محیط زیست‏ (۱۳۹۵/۰۹/۲۴)

کره ی زمین با آهنگی بی سابقه در حال گرم شدن است و به گفته ی دانشمندان کاهش نشر گازهای گلخانه ای به تنهایی نمیتواند از خطرهای پیش رو جلوگیری کند.

ادامه خبر