متن خبر

تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۳۶۰

تعداد رای : ۱

کشف رازی بنیادی مربوط به درون اتم ها

برای دهه‌ها فیزیکدانان در پی شواهدی بودند که نشان دهد چرا کوراک‌ها تمایل دارند در اتم‌های بزرگ سرعتشان کم شود اما شواهدی نمیافتند. اما نگاهی دقیقتر به اطلاعات قدیمی سرنخی تازه برای توضیح این پدیده‌ی عجیب بدست داده است.

تیمی از فیزیکدانان که در پروژه‌ای به نام «CLAS» همکاری می‌کنند موفق به جمع‌آوری داده‌هایی از آزمایش‌های قبلی در مرکز شتاب دهنده ذره الکترون آزمایشگاه جفرسون شدند. هدف اصلی آنها دستیابی به شواهدی برای جواب به این پرسش است که چرا واحدهای بنیادی که پروتون‌ها و نوترون‌ها را تشکیل می دهند (خانواده‌ای از ذرات کوارک‌ها)، درون اتم‌های بزرگ تکانه‌ی کمتری دارند. این پدیده برای نخستین‌بار توسط «مرکز همکاری اروپا پیرامون ذره میون» در ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی مورد توجه قرار گرفت. آنها موفق به مشاهدۀ تفاوتی در چگونگی رفتار ذرات هسته‌ای در درون اتم‌های بزرگی مثل آهن در مقایسه با اتم‌های کوچکتری مثل هیدروژن شدند. در طی اثری تحت عنوان «EMC»، خیلی زود مشخص شد که هرچقدر اتم‌ها بزرگتر باشند، کوارک‌های آنها سنگین‌تر و تنبل‌تر می شوند.

 

«داگلاس هیگینبوتم» فیزیکدان هسته‌ای از آزمایشگاه جفرسون گفت: «در حال حاضر دو مدل اصلی وجود دارد که این اثر را توصیف می کند. بر اساس یکی از مدل‌ها، همۀ پروتون‌ها و نوترون‌ها در داخل یک هسته اصلاح می شوند. یکی دیگر از توضیحات اعلام می دارد که جواب در نوعی رابطه کوتاه مدت نهفته است که وقتی گروه‌های مختلفی از کوارک‌ها به هم نزدیک می شوند، نمایان می گردد. بر این اساس، پروتون‌ها و نوترون‌های زیادی به گونه‌ای رفتار می کنند که انگار آزاد هستند، اما برخی دیگر از آنها درگیرِ روابط کوتاه مدت شده و اصلاح می شوند.»

 

محققان با تجزیه و تحلیل داده‌های قدیمی در خصوص پراکندگی الکترون‌ها و جهندگی پروتون‌ها و نوترون‌ها در درون اتم‌های کربن، آلومینیوم، سرب و آهن توانستند به کارکردی جامع دست یابند که اثر «EMC» را توصیف می کند. این توصیف بر پایۀ رابطه کوتاهی میان پروتون و نوترون در زمان ِ تماس‌شان استوار است. فیزیکدان «باراک اشموکلر» محقق ِ دانشگاه استونی بروک در آمریکا، گفت: «ما اکنون به این کارکرد دست یافته‌ایم و نشانه‌هایی از جفت نوترون – پروتون که در فاصلۀ کوتاهی نسبت به هم هستند، مشاهده کردیم.» لذا از مدل دوم هم پشتیبانی می شود که می گوید کوارک‌ها تحت شرایط مختلف رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند؛ مثل هنگامی که ترکیب مناسب پروتون و نوترون بیش از حد معمول به همدیگر نزدیک می شوند. در غیراین صورت، ذرات هسته‌ای و کوارک‌هایشان به صورت عوامل آزاد عمل می کنند. از منظر فیزیک کوانتومی، این رفتار نوعی همپوشانی سازگار در ساختاری است که به هر کدام از کوارک‌ها آزادی بیشتری می دهد تا حرکت و جهش نمایند. اگر مقدار فضایی را که اتم در آن یافت می شود افزایش بدهید، شتاب آهنگ آن کاهش پیدا می کند.

 

«اکسل اشمیت» دانشجوی مقطع فوق دکتری در آزمایشگاه علوم هسته‌ای «MIT» خاطرنشان کرد: «در مکانیک کوانتومی، هر زمان میزان حجمی را که جسمی در آن محصور شده است افزایش دهید، از سرعت آن