آیین نامه
دستیابی به مرجعیت علمی جهانی

این برنامه با هدف افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری کشور تدوین و اجرا خواهد شد. این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند علمی و ارائه حمایت‌های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در جهان سوق دهد.

بر این اساس فدراسیون سرآمدان علمی حمایت هایی را در دو بخش حمایت از پژوهش های فاخر و حمایت از افراد سرآمد به شرح زیر ارائه می دهد.


بخش حمایت از پژوهش های فاخر شامل موارد زیر می شود:

بخش حمایت از سرآمدان علمی علاوه بر موارد بالا شامل مورد زیر نیز می شود:
جهت مشاهده آیین نامه هریک از حمایت های تشویقی در این صفحه بر روی آن حمایت کلیک کنید. همچنین نحوه انتخاب افراد سرآمد و نیز مجلات برتر به آیین نامه فدراسیون سرآمدان علمی مراجعه فرمایید.