فدراسیون سرآمدان علمی ایران | آیین نامه | بند 4: حمایت از انتشار مقالات چاپ شده در مجلات معتبر
بند 4: حمایت از انتشار مقالات چاپ شده در مجلات معتبر

برای ایجاد انگیزه و تشویق محققان به انتشار دستاوردهای علمی باکیفیت در مجلات معتبر علمی از افراد، به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر حمایت تشویقی پرداخت می شود.

 

* مقاله چاپ شده در مجلات گروه الف (نیچر و ساینس):
میزان تشویقی: حداکثر 400 میلیون ریال

 

محققان گرامی ضروری است دقت فرمایند حمایت های گروه الف فقط به 2 نشریه Nature و Science تعلق می گیرد و سایر نشریات انتشارات نیچر شامل این حمایت ها نمی شوند. نشریه ای مانند Nature Genetic در گروه ب و Nature Biotecnology در گروه ج حمایت های فدراسیون قرار دارد. یا نشریه Scientific Reports با وجود اینکه از زیر مجموعه انتشارات نیچر می باشد شامل هیچ کدام از حمایت های فدراسیون نمی شود* مقاله چاپ شده در مجلات گروه ب (10 مجله برتر):
میزان تشویقی: حداکثر 200 میلیون ریال

* مقاله چاپ شده در مجلات گروه ج (20 مجله برتر):
میزان تشویقی: حداکثر 100 میلیون ریال

* مقاله چاپ شده در مجلات گروه د (30 مجله برتر):

 میزان تشویقی: حداکثر 30 میلیون ریالتبصره‌ها:


* تشویقی ها به مقالاتی که حداقل یکی از مراکز ایرانی به عنوان آدرس (Affiliation) نویسندگان آن ذکر شده باشد پرداخت می شوند؛
* تشویقی ها به مقالات چاپ شده از تاریخ اول ژوئن 2015 پرداخت می شوند؛
* تشویقی ها به مقالات که به چاپ نهایی رسیده و در مجله شماره صفحه خورده باشند پرداخت می شود و مقالاتی که در مراحل پذیرش و ... باشند شامل حمایت نمی شوند.
* چنانچه نویسنده مسئول مقاله یا اولین نویسنده مقاله، ایرانی باشد 100% مبلغ تشویقی به ایشان پرداخت خواهد شد؛
* چنانچه نویسنده مسئول یا اول مقاله، غیرایرانی یا ایرانی مقیم خارج باشد (Affiliation ایرانی نداشته باشد) مبلغ تشویقی متناسب با جایگاه اولین نویسنده ایرانی (دارای Affiliation ایران) پرداخت خواهد شد.
* ضروری است فرد دریافت کننده تشویقی، سهم سایر نویسندگان را به صورت متناسب تقسیم و رسید دریافت وجه را امضاء و به دبیرخانه ارسال نماید.
* چنانچه نویسنده اول برای دریافت حمایت تشویقی اقدام کند ضروری است تاییدیه از طرف نویسنده مسئول مقاله همراه داشته باشد.
* اگر یک مقاله دو نویسنده مسئول داشته باشد، هر کدام از نویسندگان مسئول در صورت اقدام باید تاییدیه از طرف نویسنده مسئول دیگر به همراه داشته باشد.
* در صورتی که مرکز نویسنده مسئول مقاله، غیرایرانی باشد، اولین نویسنده ایرانی مقاله بدون نیاز به تاییدیه نویسنده مسئول مقاله می تواند درخواست خود را ارسال کند.
* به مقالاتی که تنها یک نویسنده ایرانی داشته باشد، 75% مبلغ تشویقی پرداخت می گردد.
* نویسندگان مقالات در صورت تمایل می توانند در بخش تقدیر و تشکر مقاله از اطلاعات مربوط به موافقت نامه حمایت از سرآمدان علمی به شماره 11/66332 مورخ 1394/02/30، فدراسیون سرآمدان علمی ایران استفاده نمایند.
لطفا برای استفاده عنوان صحیح فدراسیون به صورت زیر بکار رود:


Iran Science Elites Federationتشویقی مقالات بر اساس جایگاه نویسندگان مطابق با جدول زیر پرداخت می گردد:

نکته ضروری: نویسندگان محترم توجه فرمایند که مبلغ تشویقی نوشته شده در جدول زیر، حداکثر تشویقی است که به یک مقاله تعلق می گیرد. بعنوان مثال اگر نفر اول و دوم یک مقاله گروه ب افراد خارجی باشند و نفر سوم یک ایرانی باشد حداکثر تشویقی این مقاله 100 میلیون ریال خواهد بود و ضروری است این فرد پس از دریافت تشویقی آن را بین سایر افراد ایرانی مقاله تقسیم کند.

       filereader.php?p1=main_44a50f07b4bdc5774 نحوه ارسال درخواست:

* دریافت و تکمیل فرم درخواست حمایت تشویقی چاپ مقاله در مجلات برتر (دانلود فرم)
* ارسال فرم تکمیل شده و اصل مقاله ایمیل info@isef.ir