بند 4: حمایت از انتشار مقالات چاپ شده در مجلات معتبر

برای ایجاد انگیزه و تشویق محققان به انتشار دستاوردهای علمی باکیفیت، به مقالات چاپ شده در نشریات برتر حمایت تشویقی پرداخت می شود. این نشریات با استفاده از 2 شاخص ضریب تأثیر و ضریب آیگن شناسایی و معرفی شده اند.

 

این آیین نامه فقط شامل مقالاتی است که تاریخ چاپ آنها حداکثر تا پایان سال 2018 میلادی می باشد و پس از آن مطابق آیین نامه جدید به مقالات تشویقی پرداخت می شود.

برای مشاهده آیین نامه جدید تشویقی مقالات، لینک آیین نامه را کلیک کنید

 

نشریات برتر به 4 دسته ی زیر تقسیم شده است و حداکثر تشویقی چاپ هر مقاله بر اساس جایگاه نشریه در دسته های زیر تعیین می گردد:

 

مقاله چاپ شده در مجلات گروه الف (نیچر و ساینس)

 • میزان تشویقی: حداکثر 400 میلیون ریال

محققان گرامی ضروری است دقت فرمایند حمایت های گروه الف فقط به 2 نشریه Nature و Science تعلق می گیرد و سایر نشریات انتشارات نیچر شامل این حمایت ها نمی شوند. نشریه ای مانند Nature Genetic در گروه ب و Nature Biotecnology در گروه ج حمایت های فدراسیون قرار دارد. یا نشریه Scientific Reports با وجود اینکه از زیر مجموعه انتشارات نیچر می باشد شامل هیچ کدام از حمایت های فدراسیون نمی شود

 

مقاله چاپ شده در مجلات گروه ب (10 مجله برتر)

میزان تشویقی: حداکثر 200 میلیون ریال

 

مقاله چاپ شده در مجلات گروه ج (20 مجله برتر):
میزان تشویقی: حداکثر 100 میلیون ریال

 

مقاله چاپ شده در مجلات گروه د (30 مجله برتر):

 میزان تشویقی: حداکثر 30 میلیون ریالتبصره‌ها:

 • تشویقی ها به مقالاتی که حداقل یکی از مراکز ایرانی به عنوان آدرس (Affiliation) نویسندگان آن ذکر شده باشد پرداخت می شوند؛

  * تشویقی ها به مقالات چاپ شده از تاریخ اول ژوئن 2015 پرداخت می شوند؛

  * تشویقی ها به مقالات که به چاپ نهایی رسیده و در مجله شماره صفحه خورده باشند پرداخت می شود و مقالاتی که در مراحل پذیرش و ... باشند شامل حمایت نمی شوند.

  * چنانچه نویسنده مسئول مقاله یا اولین نویسنده مقاله، ایرانی باشد 100% مبلغ تشویقی به ایشان پرداخت خواهد شد؛

  * چنانچه نویسنده مسئول یا اول مقاله، غیرایرانی یا ایرانی مقیم خارج باشد (Affiliation ایرانی نداشته باشد) مبلغ تشویقی متناسب با جایگاه اولین نویسنده ایرانی (دارای Affiliation ایران) پرداخت خواهد شد.

  * ضروری است فرد دریافت کننده تشویقی، سهم سایر نویسندگان را به صورت متناسب تقسیم و رسید دریافت وجه را امضاء و به دبیرخانه ارسال نماید.

  * چنانچه نویسنده اول برای دریافت حمایت تشویقی اقدام کند ضروری است تاییدیه از طرف نویسنده مسئول مقاله همراه داشته باشد.

  * اگر یک مقاله دو نویسنده مسئول داشته باشد، هر کدام از نویسندگان مسئول در صورت اقدام باید تاییدیه از طرف نویسنده مسئول دیگر به همراه داشته باشد.

  * در صورتی که مرکز نویسنده مسئول مقاله، غیرایرانی باشد، اولین نویسنده ایرانی مقاله بدون نیاز به تاییدیه نویسنده مسئول مقاله می تواند درخواست خود را ارسال کند.

  * به مقالاتی که تنها یک نویسنده ایرانی داشته باشد، 75% مبلغ تشویقی پرداخت می گردد.

  * این حمایت ها فقط به مقالاتی که به صورت Article یا Review چاپ شده باشند تعلق می گیرد و سایر موارد مقالات (فقط گروه الف و ب) پس از بررسی توسط فدراسیون میزان تشویقی آنها مشخص خواهد شد.
 •  
 • * حمایت های فدراسیون فقط به دستاوردها و افرادی تعلق می گیرد؛ که وابستگی آنها به یکی از موسسات داخلی مشخص باشد.
  این وابستگی می تواند به شکل های زیر باشد:
  • شامل انواع عضو هیأت علمی (دائم، وابسته، همکار و ...)
  • محقق پسادکتری؛
  • دانشجو؛

 • * نویسندگان مقالات در صورت تمایل می توانند در بخش تقدیر و تشکر مقاله از اطلاعات مربوط به موافقت نامه حمایت از سرآمدان علمی به شماره 11/66332 مورخ 1394/02/30، فدراسیون سرآمدان علمی ایران استفاده نمایند. همچنین قالب استاندارد تقدیر از سرآمدان علمی در مقالات به دو فرم زیر است:

This work is supported by Iran Science Elites Federation Grant No ... .

This project funded by Iran Science Elites Federation.

شماره گرنت نیز شماره نامه ذکر شده در تاییدیه دریافت حمایت سرآمدان است. تشویقی مقالات بر اساس جایگاه نویسندگان مطابق با جدول زیر پرداخت می گردد:

نکته ضروری: نویسندگان محترم توجه فرمایند که مبلغ تشویقی نوشته شده در جدول زیر، حداکثر تشویقی است که به یک مقاله تعلق می گیرد. بعنوان مثال اگر نفر اول و دوم یک مقاله گروه ب افراد خارجی باشند و نفر سوم یک ایرانی باشد حداکثر تشویقی این مقاله 100 میلیون ریال خواهد بود و ضروری است این فرد پس از دریافت تشویقی آن را بین سایر افراد ایرانی مقاله تقسیم کند.

 

       filereader.php?p1=main_44a50f07b4bdc5774 نحوه ارسال درخواست:

* دریافت و تکمیل فرم درخواست حمایت تشویقی چاپ مقاله در مجلات برتر (دانلود فرم)
* ارسال فرم تکمیل شده و اصل مقاله ایمیل info@isef.ir