بند 6: حمایت از فعالان تعاملات بین المللی برای دریافت گرنت پژوهشی

اهداف:
تشویق محققان و فعالان توسعه علمی کشور بعنوان  واسط برای:
  * برقراری تعامل با محققان معتبر علمی جهان، 
  * استفاده از امکانات و زیرساخت‌های ازمایشگاهی آنها؛
 * جذب گرنت‌های بین‌المللی برای محققان و مراکز داخلی؛ 

لذا محققان می‌توانند با جذب گرنت‌های بین‌المللی و یا برقراری تعاملات بین‌المللی برای حضور در نزد افراد معتبر خارج از کشور و یا اعزام سایر محققان ایرانی به این مراکز از این تشویقی بهره‌مند شوند.

            فعالیت                                                                     میزان تشویقی واسط داخلی از میزان گرنت جذب شده
    جذب گرنت از برندگان جوایز معتبر (نوبل)                                                                   10%
    جذب گرنت از نویسنده حداقل 2 مقاله در مجلات ساینس و نیچر                                       8%
    جذب گرنت از نویسنده حداقل 15 مقاله در 10 مجله گروه ب                                            5%
    جذب گرنت بین المللی برای موسسات داخل                                                                  5%


تبصره ها:
*  میزان گرنت عبارت است از کل هزینه فرد (اقامت، سفر و ...) برای حضور در نزد محقق معتبر
* منظور از نویسنده، نویسنده مسئول یا اول می باشد.