فدراسیون سرآمدان علمی ایران | آیین نامه | بند 6: حمایت از فعالان تعاملات بین المللی برای دریافت گرنت پژوهشی
بند 6: حمایت از فعالان تعاملات بین المللی برای دریافت گرنت پژوهشی

اهداف:

تشویق محققان و فعالان توسعه علمی کشور بعنوان  واسط برای:

  * برقراری تعامل با محققان معتبر علمی جهان، 

  * استفاده از امکانات و زیرساخت‌های ازمایشگاهی آنها؛

 * جذب گرنت‌های بین‌المللی برای محققان و مراکز داخلی؛
 


لذا محققان می‌توانند با جذب گرنت‌های بین‌المللی و یا برقراری تعاملات بین‌المللی برای حضور در نزد افراد معتبر خارج از کشور و یا اعزام سایر محققان ایرانی به این مراکز از این تشویقی بهره‌مند شوند.


            فعالیت                                                                     میزان تشویقی واسط داخلی از میزان گرنت جذب شده

    جذب گرنت از برندگان جوایز معتبر (نوبل، کاولی، فیلدز، مصطفی (ص) و ...)                                                                   10%
    جذب گرنت از نویسنده حداقل 2 مقاله در مجلات ساینس و نیچر                                       8%
    جذب گرنت از نویسنده حداقل 15 مقاله در 10 مجله گروه ب                                            5%
    جذب گرنت بین المللی برای موسسات داخل                                                                  5%


تبصره ها:

*  میزان گرنت عبارت است از کل هزینه فرد (اقامت، سفر و ...) برای حضور در نزد محقق معتبر

* منظور از نویسنده، نویسنده مسئول یا اول می باشد.