بند 7: حمایت از شرکت در دوره های مطالعاتی معتبر خارج از کشور
 
فدراسیون سرآمدان علمی از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) برای شرکت در دوره‌های مطالعاتی نزد افراد معتبر خارج از کشور حمایت می‌کند. این برنامه با هدف افزایش تعاملات علمی و حضور محققان در مراکز علمی معتبر نزد افراد معتبر و سرآمد جهانی اجرا می‌شود.
 
 
شرایط ضروری برای دریافت این حمایت ها
 
 
 • * دریافت دعوت‌نامه پذیرش از یکی از افراد معتبر خارج از کشور (مطابق جدول زیر)
 • * تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز به فدراسیون
 
 
شرایط افراد معتبر (افراد میزبان)
 
 
 • * افراد گروه الف: برندگان جوایز معتبر (نوبل، کاولی، فیلدز، مصطفی (ص) و ...)
 • * افراد گروه ب: نویسندگان حداقل 2 مقاله در مجلات گروه الف
 • * افراد گروه ج: نویسندگان حداقل 15 مقاله در مجلات گروه ب  
 

محققان گرامی ضروری است دقت فرمایند نشریات گروه الف فقط به 2 نشریه Nature و Science  گفته می شود و سایر نشریات انتشارات نیچر شامل این گروه نمی شوند. نشریه‌ای مانند Nature Genetic در گروه ب و Nature Biotecnology در گروه ج قرار دارند. یا نشریه Scientific Reports با وجود اینکه از زیر مجموعه انتشارات نیچر می باشد شامل هیچ کدام از این گروهها نمی شود.

 
میزان تشویقی بازاء هر ماه حضور در دوره 
 
 
افراد دریافت کننده حمایت
 نزد افراد گروه الف  (میلیون ریال)
 نزد افراد گروه ب (میلیون ریال)
نزد افراد گروه ج (میلیون ریال)
اعضاء هیأت علمی                        30                         15                      10
دانشجویان دکتری 15 10 7
 
 
تبصره ها
 
 • *  50% این تشویقی‌ها قبل ازاعزام و مابقی نیز بعد از برگشت و ارائه گزارش پرداخت خواهد شد، 
 • * منظور از نویسنده مقاله (برای افراد معتبر)، نویسنده اول یا مسئول می باشد، 
 • * منظور از مقاله (برای افراد معتبر) تنها Article  می باشد و سایر انتشارات مانند Letter, Report, News, Comment  را شامل نمی شود،
 • * این حمایت ها حداکثر برای یک سال پرداخت خواهد شد، 
 • * ضروری است افراد در هنگام حضور در دوره های مطالعاتی، در صورت انتشار دستاوردها (مانند چاپ مقاله)، نام یکی از مراکز علمی ایران را به عنوان آدرس خود (Affiliation) در مقاله ذکر کنند.
 
مراحل ثبت درخواست و دریافت 50% تشویقی 
 
 • * مرحله اول:
 • تکمیل فرم درخواست حمایت تشویقی دوره های فرصت مطالعاتی معتبر (دانلود فرم) و ارسال فرم به  info@isef.ir
 •  
 • * مرحله دوم:
 • پس از تایید درخواست توسط فدراسیون؛ ارسال سایر مدارک شامل: نامه پذیرش،  ویزا، گذرنامه، بلیط و فرم تکمیلی فدراسیون (دانلود فرم مخصوص دانشجویان، مخصوص اعضای هیات علمی).
 
 
  مدارک مورد نیاز برای دریافت الباقی تشویقی پس از اتمام دوره مطالعاتی
 
 •  
 • *ارسال کلیه بلیط های پرواز
 • *ارسال اسکن صفحه مهر ورود و خروج گذرنامه