بند 8: حمایت از شرکت در کنگره های بین المللی معتبر خارجی


این برنامه سعی دارد با تشویق محققان معتبر ایرانی برای شرکت در رویدادهای معتبر علمی جهان (خارج از کشور)، زمینه تبادل و تعاملات علمی کشور را فراهم و توانمندی محققان ایرانی را افزایش دهد.


نوع و میزان حمایت ها

فدراسیون سرآمدان علمی ایران، متناسب با تعداد روزهای کنگره (تا سقف 4 روز) و مسافت کشورمان از کشور برگزار کننده رویداد معتبر، هزینه اقامت و بلیط پرواز شرکت کنندگان ایرانی را بشرح زیر پرداخت می کند.


جدول سقف مبالغ پرداختی 
نوع هزینهبلیط پرواز تا 4 ساعتبلیط پرواز تا 8 ساعتبلیط پرواز بیش از 8 ساعتهزینه اقامت بازای هر شب
مبلغ حمایتی    15 میلیون ریال     30میلیون ریال         45 میلیون ریال
         10 میلیون ریال

    
شرایط کنگره معتبر

به کنگره ای معتبر گفته می شود که حداقل یک نفر از افراد معتبر گروه الف و یا دو نفر از افراد معتبر گروه ب  در آن به عنوان سخنران مدعو یا کلیدی حضور داشته باشند،


شرایط افراد معتبر

  •  * گروه الف: برنده جایزه معتبر (نوبل، کاولی، فیلدز، مصطفی (ص) و ...)
  •  * گروه ب: نویسنده حداقل 2 مقاله در  مجلات نیچر یا ساینس یا نویسنده حداقل 15 مقاله در 10 مجله معتبر (مجلات گروه ب)

نکته مهم: 

سایر محققان (افرادی که در فهرست سرآمدان علمی قرار ندارند) فقط در صورتی که بعنوان سخنران مدعو یا کلیدی در کنگره های معتبر حضور یابند می توانند از این حمایت ها استفاده کنند.تبصره ها

  • * سرآمدان علمی می توانند سالانه حداکثر 2 بار و برای ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره های معتبر از این حمایت ها استفاده کنند.

  • * ضروریست که نام سخنران مدعو و یا کلیدی در سایت و یا برنامه کنگره معرفی شده باشد.

  • * شرکت در کنگره‌ها بعنوان سخنران کلیدی یا مدعو جزو سهمیه سالانه محققان سرآمد دعوت شده محسوب نمی‌شود.

  • * برای دریافت حمایت، ضروری است آدرس سخنران شرکت کننده در کنگره نام یکی از مراکز ایرانی باشد؛


نحوه ارسال درخواست:

  • * دریافت و تکمیل فرم درخواست حمایت تشویقی شرکت در کنگره معتبر (دانلود فرم)
  • * ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل info@isef.ir