متن مقاله

تاریخ مقاله : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

تعداد بازدید : ۶۲۱۶

تعداد رای : ۸

ایندکس اچ ، معیاری برای شناسایی سرآمدان علمی

یکی از مشخصات برجستگی یک دانشمند و محقق ایندکس اچ او می باشد. بنابراین ایندکس اچ معیاری از میزان اثر بخشی علمی، کارآیی و کیفیت بروندادهای علمی یک محقق می باشد، مشروط بر آنکه صحیح از آن استفاده شود.


شناسایی افراد توانمند علمی (محققان سرآمد) جهت قضاوت عادلانه و علمی تر،پیشنهاد می گردد، اصلاحیه ای بر معیار ایندکس اچ (h-index) جهت شناسایی محققان سرآمد به پازل برنامه دستیابی به مرجعیت علمی و آئین نامه مربوطه اضافه گردد، و میزان جامع الاطراف بودن برنامه و آئین نامه را ارتقاء دهد.


یکی از مشخصات برجستگی یک دانشمند و محقق ایندکس اچ او می باشد. بنابراین ایندکس اچ معیاری از میزان اثر بخشی علمی، کارآیی و کیفیت بروندادهای علمی یک محقق می باشد، مشروط بر آنکه صحیح از آن استفاده شود. تجربه ی سالها مطالعات علم سنجی و قلم زدنم در خصوص سیاستگزاری در حوزه ی علم و پژوهش حاکی از ضعفهائی در ایندکس اچ می باشد. از جمله:


• عدم لحاظ کیفیت و ضریب تاثیر مجله‌ی مورد ارجاع

• نوع ارجاع لحاظ نمی گردد، آیا ارجاع صرفا در مقدمه جهت پوشش پیشینه ی تحقیق داده شده است و یا به دلیل استفاده از دانش و تکنیک مقاله ی مورد استناد می باشد. ارزش علمی استنادها با یکدیگر برابر نیست.

• ارجاع مثبت و منفی تفکیک نمی شود. بعضا ارجاعات به دلیل رد یک یافته ی پژوهشی و فاقد ارزش بودن آن، مورد ارجاع واقع می شود.

• ارجاعات خودی و همکاران مشترک در آن حذف نمی گردد، بعضا ایندکس اچ (h-index) ساختگی به نظر می رسد.


خوشبختانه اخیرا در پایگاه اطلاعات علمی اسکاپوس ایندکس اچ (h-index) خالص با حذف کلیه ارجاعات خودی و همکاران ارائه می گردد. لذا پیشنهاد می گردد، در محاسبه امتیازات افراد ایندکس اچ (h-index) خالص لحاظ گردد. 


محمد علی زلفی گل

استاد دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا

همدان- روز شنبه مورخ 1394/05/31

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha