سرآمدان علمی را چگونه شناسایی کنیم؟
                (دیدگاه: علیرضا قاسمی، استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان)


  •             *  امتیازدهی به افراد بر اساس شاخص تاثیر مقالات


          
  •             * اصلاحیه ای بر معیار ایندکس اچ جهت شناسایی محققان سرآمد

 
  •            * اقبال جامعه‌ی علمی جهانی به یک مقاله، شاخص تحقیق سرآمد