مجلات برتر را چگونه انتخاب کنیم؟
* داشتن لیستی واقعی و عادلانه از مجلات ریاضیات محض

 


* ارزش ارجاعات متفاوت

   


 * در مجلات انتخابی هیچ مجله ریاضی وجود ندارد* نواقص موجود در لیست مجلات برتر در رابطه با مجلات گروه پزشکی* استفاده از امتیاز مستقیم مجلات به جای دسته‌بندی کردن آن‌ها* ایگن، فاکتور مناسبی برای مقایسه مجلات عمومی و تخصصی نیست* حمایت ها نباید به سمت مجلات تخصصی بروند* نکات و تناقض هایی در انتخاب مجلات برتر* مجلات گروه پزشکی و زیست شناسی ذاتا دارای IF بالاتری هستند  * توجه عادلانه به تمام گرایش های یک رشته