متن خبر

تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

تعداد بازدید : ۲۹۹۰

تعداد رای : ۱

دسته‌ی جدیدِ آنتی‌بیوتیک‌ها در مقابل گستره‌ی وسیعی از باکتری‌ها موثرند

پژوهشگران دسته‌ی جدیدی از ترکیباتی کشف کرده‌اند که باکتری‌هایی که به آنتی‌بیوتیک‌های فعلی مقاوم شده‌اند (AMR) را از راه واداشتنِ بدن به واکنشِ ایمنیِ سریع نابود می‌کند. سازمان بهداشت جهانی AMRها را به عنوانِ یکی از 10 عامل اساسیِ تهدید کننده‌ی حیات انسان در نظر گرفته است.

 

پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050 مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها باعث مرگ 10 میلیون انسان شود و همچنین در مجموع بیش از 100 تریلیون دلار هزینه در کل جهان را به خود اختصاص دهد. تعدادِ باکتری‌هایی که در مقابل داروهای فعلی مقاوم شده‌اند رو به افزایش است و همزمان داروهایی که در حال تولید است تا واردِ بازار شود بسیار محدود و کم است؛ بنابراین ضرورتِ کشفِ دسته‌‌ی جدیدی از آنتی‌بیوتیک‌ها روز به روز بیشتر احساس می‌شود.

 

به گفته‌ی "فرخ دتیوالا": «ما از یک استراتژیِ خلاقانه و دوگانه برای گسترشِ ترکیباتی استفاده کردیم که می‌توانند باکتری‌های سخت‌جان را کشته و همزمان کارکردِ سیستم ایمنیِ بدن را در مقابل این باکتری‌ها بهبود ببخشند.»

 

آنتی‌بیوتیک‌های کنونی نقاط حساس باکتری‌ها را هدف قرار می‌دهند از جمله‌ی این اهداف می‌توان به نوکلئیک اسیدها، پروتئین‌های سنتز شده که غشاءِ سلول‌ها را می‌سازند و مکان‌های حساسِ متابولیستیِ باکتری‌ها اشاره کرد. اما باکتری‌ها می‌توانند با جهش‌ یافتن، این مکان‌های مورد هدف‌ قرارگرفته‌ی خود را از دسترس داروها دور نگه دارند بنابراین در مقابل آنتی‌بیوتیک‌های مقاوم شوند. «با حمله‌ی همزمانِ سیستم ایمنی به باکتری‌ها به وسیله‌ی این ترکیبات ما توانستیم کارِ باکتری‌ها برای مقاوم شدن در مقابل این داروها را بسیار سخت کنیم.»

 

دتیوالا و همکارانش با هدف قرار دادنِ یک مسیرِ سوخت و ساز که برای باکتری حیاتی است اما در انسان غایب است به یک هدف ایده‌آل برای ساخت آنتی‌بیوتیک دست پیدا کردند. این مسیرِ سوخت و ساز که MEP نام گرفته برای زنده ماندنِ بیشترِ باکتری‌ها حیاتی است. این تیم تحقیقاتی آنزیمِ IspH که برای درست کار کردنِ این مسیرِ سوخت و ساز در باکتری‌ها لازم است را مورد هدف قرار دادند؛ با توجه به حضورِ گسترده‌ی این آنزیم در دنیای باکتری‌ها این رهیافت شاید بتواند برای مقابله با گستره‌ی عظیمی از باکتری‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

 

پژوهشگران با استفاده از مدل‌های کامپیوتری میلیون‌ها ترکیبی که در حال حاضر به صورت تجاری در دسترس است را مورد بررسی قرار دادند تا ترکیبی که می‌تواند آنزیم IspH را مهار کند را بیابند. با توجه به اینکه ترکیباتِ پیشینی که برای مهارِ IspH بکار گرفته می‌شد تواناییِ نفوذ درونِ دیواره‌ی باکتری‌ها را نداشت این گروه تحقیقاتی به سراغ "جوزف سالیوانو" برای همکاری رفت تا بتواند مولکولِ مهار کننده‌ی IspH را بگونه‌ای بسازد که بتواند همزمان به داخل باکتری نفوذ کند.

 

 

در نهایت این تیم پژوهشی نشان داد که مهارکننده‌های IspH می‌توانند با فعال کردنِ سیستم ایمنی بدن و تواناییِ بالا در کشتن باکتری‌ها، بسیار آنتی‌بیوتیکی کارایی باشد بطوری که در شرایط آزمایشگاهی این ترکیب از بهترین انتی‌بیوتیک‌های حال حاضر عملکردِ بسیار بهتری از خود نشان داده است.

 

« ما معتقدیم که این رهیافت ‌می‌تواند مسیرِ درست برای مبارزه با AMR را به خوبی نشان دهد. راهی که در آن بطور همزمان از تواناییِ باکتری‌کشیِ آنتی‌بیوتیک و فعال کردنِ سیستم دفاعی بدن به صورت همزمان بهره برده می‌شود.»

 

نتایج این پژوهش در نشریه نیچر به چاپ رسیده است. برای مشاهده جزئیات آن، لینک مقاله را کلیک نمایید.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha