متن خبر

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

تعداد بازدید : ۲۶۴۰

تعداد رای : ۶

سرآمدان علمی سال 1400 انتخاب و معرفی شدند.

دبیرخانه فدراسیون سرآمدان علمی، تعداد 100 سرآمد علمی و 15 سرآمد علمی جوان را انتخاب و به دانشگاه‌های آنها معرفی کرد.

دبیرخانه سرآمدان علمی ایران با بررسی مقالات منتشر شده در نشریات برتر در سال های 2018 تا 2020 و استفاده از آیین نامه انتخاب سرآمدان علمی تعداد 115 سرآمد علمی را شناسایی و معرفی کرد. از این تعداد 15 سرآمد علمی بعنوان سرآمد علمی جوان معرفی شدند. 15 سرآمد علمی جوان از بین افرادی با رتبه 100 بیشتر از 100 و سن کمتر از 45 سال انتخاب شده اند. سرآمدان علمی سال جاری از 40 دانشگاه و پژوهشگاه کشور و 15استان می باشند.

 

شرایط انتخاب سرآمدان علمی

 

سرآمدان علمی از میان افرادی انتخاب می شوند که حداقل یک مقاله در نشریات برتر مورد حمایت فدراسیون در بازه زمانی 2018 الی 2020 بعنوان نویسنده مسئول منتشر کرده باشند. لازم به ذکر است انتشار مقاله در نشریات برتر یک شرط ضروری است ولی کافی نمی‌باشد و برای قرار گرفتن در میان فهرست سرآمدان علمی ضروری است افراد با توجه به اعتبار علمی کسب شده در فهرست 100 نفر برتر قرار گیرند.

 

حمایت های سرآمدان علمی

 

به سرآمدان علمی حمایت هایی شامل پژوهانه نقدی (از 30 تا 220 میلیون تومان)، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی (از 5 تا 20 میلیون تومان) و امتیاز جذب محقق پسادکتری (از 1 تا 4 نفر) اعطاء شده است. همچنین به سرآمدان علمی جوان نیز حمایت‌هایی شامل  پژوهانه نقدی (25 میلیون تومان)، گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی ( 5 میلیون تومان) و امتیاز جذب محقق پسادکتری (1 نفر) اعطاء شده است.

 

 

 

رشد اعتبار علمی سرآمدان

 

نفر اول سرآمدان در سال 1400، اعتبار علمی 5862 کسب کرده که رشدی حدود 40% داشته است. همچنین نفر 100 سرآمدان علمی اعتبار علمی 97 کسب کرده است که در مقایسه با نفر 100 سال 1399 حدود 70% رشد داشته است.

 

توزیع علمی سرآمدان

 

40 نفر از سرآمدان علمی در رشته شیمی و 36 نفر در رشته فیزیک فعالیت می‌کنند. سایر سرآمدان در رشته هایی مانند برق، داروسازی، ریاضی و ... مشغول به فعالیت هستند.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha