متن خبر

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

تعداد بازدید : ۲۸۳

تعداد رای : ۲

کشف ساختار خوشه ژنی در مسیر بیوسنتزی ترکیب دفاعی آوناسین

اخیراً تیمی از محققان در کشورهای چین، انگلیس و جمهوری چک منشأ خوشه ژنی در مسیر بیوسنتز ترکیب دفاعی آوناسین (Avenasin) در جو دوسر را آنالیز کرده اند. نتایج این محققان یک نمونه بارز از تکامل سازگار را نشان می دهد که با انعطاف پذیری بالای ژنوم تایید شده و فرصت هایی را برای ایجاد مسیرهای جدید دفاعی در گندم و سایر غلات ایجاد می کند.

آوناسین ها ترکیبات ضد میکروبی هستند که در ریشه جو دوسر سنتز می شوند. گندم و دیگر غلات این ترکیب را سنتز نمی کنند، اما درک چگونگی سنتز آن در جو دوسر به دانشمندان بینشِ مورد نیاز جهت تولید لاین­های مقاوم گندم را می دهد. در تحقیقات پیشین 10 ژن از خوشه ژنیِ مسیر بیوسنتزی آواناسین شناسایی و شبیه سازی شده بود. در این پژوهش، با تعیین توالی ژنوم توسط تیم پروفسور بن هان در آکادمی علوم چین، ساختار این خوشه 12 ژنی شناسایی و مشخص شده، دو مرحله ی مجهولِ انتهای مسیر کشف شده و کل مسیر در گیاه تنباکو (Nicotiana benthamiana ) بازسازی شده است. محققان دریافتند که ژن ها در کنار یکدیگر در ژنوم مانند دانه هایی بر روی یک رشته قرار گرفته و به همان ترتیبِ مسیر بیوسنتزی در امتداد کروموزوم سازمان یافته اند. 

 

در ادامه، محققان ثابت کرده اند که این خوشه ژنی از زمان واگرایی جو دوسر در منطقه ای از ژنوم که فاقد همسانی با گیاهان علفیِ دیگر است، از نو تشکیل شده و ترتیب ژن ها با مسیر بیوسنتزی تقریباً هم راستا است. تحقیقات این محققان یک نمونه بارز از تکامل سازگار را نشان می دهد که با انعطاف پذیری بالای ژنوم تایید شده است. 

 

پروفسور آن اوسبورن، از نویسندگان این مقاله اظهار کرد: تحقیقات ما نشان می دهد که ژنوم های گیاهی قادرند ژن های خود را تغییر و تکامل داده تا آنها را قادر به سازگاری با تنش های خاص کنند. در طی این فرآیند، ترکیبی از ژن هایی با یک مزیت انتخابی را می توان از اطراف ژنوم جمع آوری و جابجا کرد و به صورت خوشه ای مانند مهره های روی یک رشته قرار داد. این خوشه بندی به ژن مورد نظر این امکان را می دهد تا از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در نتیجه وراثت ناقص ژن ها با اثرات مضر در مسیر کاهش یابد.    

 

جزئیات این تحقیق در نشریه Nature Communications انتشار یافته است.   

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha