متن خبر

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

تعداد بازدید : ۱۸۴

تعداد رای : ۲

افزایش جذب کربن با کمک بقایای پوسیده گیاهان

بزرگترین استخر کربن آلی در زمین، به واسطه ی اتصالی پیچیده بین کربن تولید شده به وسیله ی گیاه، فعالیت های میکروبی و ماتریکس خاک تنظیم می شود. این امر از طریق چگونگی کنترل میکروارگانیسم ها به عنوان بازیگران اصلی در تبدیل کربن حاصل از بقایای پوسیده گیاهی به کربن آلی خاک، در کنارِ آرایش فیزیکی ذرات آلی و معدنی خاک انجام می شود.

سالهاست که محققان بر موضوع چگونگی اتصال کربن به خاک متمرکز شده اند. از آنجا که کربن اضافی پس از ورود به اتمسفر به CO2 تبدیل می شود، بنابراین یافتن راهی به منظور افزایش جذب و ذخیره سازی کربن در خاک اهمیت به سزایی داشته و از نظر اقلیمی نیز مزیت های قابل توجهی دارد.

 

بدین منظور  تیمی از محققان در دانشگاه کپنهاگن (دانمارک)، دانشگاه فنی مونیخ (آلمان) و فرانسه وارد عمل شده اند. بر اساس استدلال این محققان، باید اجازه داد تا بقایای محصولات زراعی در مزارع باقی مانده تا پوسیده شود. کریستینا ویتزگال، دانشجوی دکتری در دانشگاه مونیخ و نویسنده اصلی این پژوهش اظهار کرد که قطعات پوسیده گیاهان در خاک اغلب به عنوان غذایی برای میکروب ها و قارچ ها در نظر گرفته می شود. با اینحال، تحقیقات ما نشان داده که مواد گیاهی پوسیده بیشتر از آنچه که قبلاً تصور میشد در تشکیل و کده بندی کربن در خاک و در نتیجه کاهش انتشار CO2 در اتمسفر نقش دارند. نتایج این پژوهش محققان نشان داده که بقایای گیاهان خود توانایی ذخیره کربن را داشته که دلیل آن انجامِ برخی از فرایندهای مهم به طور مستقیم بر روی سطح مواد پوسیده گیاه است.   

 

کارستن مولر، از نویسندگان این مقاله اظهار کرد: ما ثابت کرده ایم که بقایای محصولات زراعی در ذخیره کربن نقش اساسی داشته و لازم است که در آینده به صورت محاسبه شده تری مورد استفاده قرار گیرند. در واقع، وجود بقایای پوسیده گیاهان در خاک باعث افزایش ذخیره کربن به حدود 4 برابر حالت عادی می گردد. او در ادامه گفت: تجزیه و تحلیل ما نشان داده که بقایای گیاهان، چون با قارچ ها برهم کنش دارند، به طرز شگفت‌انگیزی در ذخیره کربن نقش دارند. قارچ ها رشته های سفید خود را در اطراف قطعات گیاه پیچانده و آنها را به خاک می چسبانند. قارچ ها سپس کربن موجود را مصرف کرده و با این کار آن را در خاک ذخیره می کنند.

 

سطح بقایای پوسیده ی محصولات زراعی به عنوان نقاط مهمی از فعالیت های میکروبی عمل می کنند که منجر به تشکیل کلونی های ارگانیک و معدنی می شود. بافت درشت خاک باعث معدنی شدن بیشتر مواد آلی و در نتیجه انتشار CO2 بیشتر می شود.

 

 

در مجموع می توان از یافته های محققان برای درک نقش مهم و نویدبخش بقایای پوسیده ی محصولات زراعی برای ذخیره کربن در آینده استفاده کرد.

جزئیات این پژوهش در شماره 12 سال 2021 نشریه Nature Communications قابل مشاهده می باشد. 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha