متن خبر

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

تعداد بازدید : ۱۳۶

تعداد رای : ۴

تکامل کک های آبی در مقابل شکارچیان و اثرات آن در سطح ژنوم

یک تیم بین المللی از محققان با تعیین توالی ژنوم کک های آبی، توانایی فوق العاده آنها در تکامل سریع در زمان مواجهه با شکارچیان را ثابت کرده اند. دستاورد این محققان سبب درک بهتر اثرات ناشی از تغییرات زیست محیطی بر جمعیت حیوانات در آینده می شود.

اخیراً تیمی از محققان در دانشگاه های بیرمنگام انگلستان، دانشگاه کاتولیکه لوون بلژیک و موسسه لایبنیتس در آلمان بیش از 300 ژن متفاوت را در ژنوم کک آبی شناسایی کرده اند. این ژن ها که حدود 3 درصد از کل ژن های کک آبی را تشکیل می دهد باعث ایجاد تغییراتی اساسی در صفات رفتاری و زندگی این موجودات شده که بقاء آنها را در مقابله با شکارچیان بهبود می بخشد.

 

به طرز حیرت انگیزی، تکامل حیوانات در پاسخ به فشار ناشی از شکار تنها در طی چند نسل اتفاق می افتد که به واسطة یک تنوع ژنتیکی ثابت، یعنی مقدار تنوع ژنتیکی که توسط جمعیت طبیعی معینی به وجود آمده، ایجاد می گردد. در این تحقیق میزان اهمیت تنوع ژنتیکی ثابت در سازگاری سریع با محیط زیست ثابت شده است.

 

دکتر چاتورودی که رهبری این تیم را بر عهده داشت اظهار کرد: ما میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت معینی از کک های آبی را در طی 2 دهه ارزیابی کرده و چگونگی تکامل سریع در پاسخ به فشارهای زیست محیطی را در آنها به وضوح نشان داده ایم. کک آبی در مرکز شبکه های غذایی در دریاچه ها و حوضچه ها قرار دارد. چرخه زندگی آن شامل یک مرحله خواب است که می تواند چندین دهه طول بکشد. با پایان دادن به مرحله خواب، دانشمندان می توانند تغییرات ژنتیکی را در چندین مقطع زمانی ارزیابی کرده و تکامل را همانطور که در طبیعت اتفاق می افتد مشاهده کنند.

 

این تیم به شکل بی نظیری توانست تغییرات ایجاد شده تحت فشار ناشی از شکار بر کک ها را با تغییرات DNA در طول زمان مرتبط کند. در حقیقت، به واسطة این پژوهش تغییرات خاص موجود در محیط زیست کک آبی با میزان تکامل ژنوم پیوند داده شده است.

 

دکتر چاتورودی در ادامه توضیح داد: تحقیقات ما در ارتباط با جمعیت هایی که در طول دهه ها تکامل یافته اند، هم برای کشفیات علوم بنیادی و هم از نظر علمی کاربردی بسیار ارزشمند می باشد.  

 

جزئیات این پژوهش در مجله Nature Communications انتشار یافته است.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha