بند 2: انتخاب سرآمدان علمی
 
فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افزایش کیفیت علمی کشور و کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر راه‌اندازی شده است. این فدراسیون، سرآمدان علمی  را سالانه از بین افراد با توانمندی پژوهشی معتبر شناسایی و آنها را در 2 گروه الف و ب و با توجه به اعتبار علمی کسب شده توسط هر فرد حمایت می‌کند. 
 
  • حمایت‌های سرآمدان علمی

 

    * پژوهانه نقدی: از 250 تا 1500میلیون ریال؛

 

    * گرنت استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی: 50 میلیون ریال

 

    * جذب پژوهشگر پسادکتری: تا 3 نفر

 

  • سرآمدان علمی چه کسانی هستند؟


سرآمدان علمی افرادی هستند که فعالیت های پژوهشی  و دستاوردهای علمی  معتبری در سال‌های اخیر دارند. برای شناسایی این افراد از شاخص‌هایی که نشان دهنده فعالیت های پژوهشی و نه آموزشی بوده استفاده شده است. این افراد سالانه در یک مکانیزم رقابتی انتخاب می‌شوند.

  • شرایط عمومی


- عضو هیأت علمی حداقل یک موسسه علمی/پژوهشی کشور باشد؛


سایر افراد مانند اعضاء هیأت علمی بازنشسته و یا دانشجویان دکتری یا محققان پسادکتری در صورت کسب امتیاز نیز شامل سرآمدان علمی نمی‌شوند.

  • شرایط اختصاصی

- برنده جوایز معتبر علمی مانند نوبل، کاولی، فیلدز، مصطفی (ص) و ...؛
- نویسنده مقاله در مجلات نیچر یا ساینس بعنوان نویسنده اول یا مسئول؛ (فقط مجله نیچر مد نظر می‌باشد و سایر مجلات خانواده نیچر را شامل نمی شود)؛
- افرادی که با توجه به اعتبار علمی، در فهرست سرآمد علمی کشور قرار گیرند؛
 
 
 

      نکات ضروری

 

     *  شناسایی و انتخاب سرآمدان علمی توسط فدراسیون انجام می شود و نیازی به ارسال مدرک و اقدام خاصی نیست. برای این امر، مقالات منتشر شده در نشریات برتر توسط محققان ایرانی در پایگاه داده web of Science جستجو و اطلاعات افراد استخراج می شود و سپس امتیازدهی و رتبه بندی افراد براساس این اطلاعات صورت می گیرد.

 

     *  حمایت های تشویقی شامل حمایت از انتشار مقاله در نشریات برتر، حمایت از شرکت در کنگره های معتبر بین المللی و حمایت از شرکت در دوره های مطالعاتی معتبر مختص سرآمدان علمی نمی باشد و همه محققان می توانند با رعایت شرایط آیین نامه از این حمایت ها استفاده کنند.