بند 2: انتخاب سرآمدان علمی
 
مهم ترین وظیفه فدراسیون سرآمدان علمی ایران، شناسایی و انتخاب محققان معتبر، متعهد و پیشرو و حمایت از آنها می باشد. این فرآیند سالانه و براساس فعالیت های 3 سال گذشته (منتهی به دوره ارزیابی) انجام می شود.
هر سال 100 نفر بعنوان سرآمد علمی، شناسایی و در 2 گروه الف و ب متناسب با امتیاز حمایت می شوند.
 
 

حمایت‌های سرآمدان علمی

 

* پژوهانه نقدی: از 250 تا 1500میلیون ریال؛

 

* گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی: 50 تا 100 میلیون ریال

 

* جذب پژوهشگر پسادکتری: از 1 تا 3 نفر

 

شرایط ضروری برای انتخاب بعنوان سرآمدان علمی

 

* عضو هیأت علمی موسسات علمی/پژوهشی کشور

* انتشار حداقل یک مقاله در فهرست نشریات برتر بعنوان نویسنده مسئول در بازه زمانی دوره ارزیابی

* کسب اعتبار علمی لازم با توجه به آیین نامه

 

 
 

  نکات مهم

 
* اعضاء هیأت علمی بازنشسته، دانشجویان دکتری یا محققان پسادکتری شامل سرآمدان علمی نمی‌شوند.
 
* برنده جوایز معتبر علمی مانند نوبل، کاولی، فیلدز، مصطفی (ص) و ... جزو سرآمدان علمی محسوب می شوند.
 
* نویسنده مقاله در مجلات نیچر یا ساینس بعنوان نویسنده اول یا مسئول جزو سرآمدان علمی محسوب می شوند؛ (فقط مجله نیچر مد نظر می‌باشد و سایر مجلات خانواده نیچر را شامل نمی شود)؛

 

* شناسایی و انتخاب سرآمدان علمی توسط فدراسیون انجام می شود و نیازی به ارسال مدرک و یا اقدام خاصی از طرف افراد در این زمینه نیست؛

 

* برای شناسایی سرآمدان علمی، مقالات منتشر شده توسط افراد از پایگاه داده Web Of Science استخراج می شود؛

 

* فقط حمایت های ذکر شده در بالا ویژه سرآمدان علمی می باشد و سایر حمایت ها مانند شرکت در کنگره، شرکت در دوره های مطالعاتی معتبر و ... قابل استفاده توسط سایر محققان با رعایت شرایط آیین نامه می باشد.