حمایت از شرکت در کنگره های بین المللی معتبر خارجی
 
 
این برنامه سعی دارد با تشویق محققان معتبر ایرانی برای شرکت در رویدادهای معتبر علمی جهان (خارج از کشور)، زمینه تبادل و تعاملات علمی کشور را فراهم و توانمندی محققان ایرانی را افزایش دهد.
 
 
نوع و میزان حمایت ها
 
فدراسیون سرآمدان علمی ایران، متناسب با تعداد روزهای کنگره (تا سقف 4 روز) و مسافت کشورمان از کشور برگزار کننده رویداد معتبر، هزینه اقامت و بلیط پرواز شرکت کنندگان ایرانی را بشرح زیر پرداخت می کند.
 
 
جدول سقف مبالغ پرداختی 
نوع هزینه بلیط پرواز تا 4 ساعت بلیط پرواز تا 8 ساعت بلیط پرواز بیش از 8 ساعت هزینه اقامت بازای هر شب
مبلغ حمایتی     40میلیون ریال      100میلیون ریال          150میلیون ریال
         30 میلیون ریال
 
    
شرایط کنگره معتبر
 
به کنگره ای معتبر گفته می شود که حداقل یک نفر از افراد معتبر گروه الف و یا دو نفر از افراد معتبر گروه ب  در آن به عنوان سخنران مدعو یا کلیدی حضور داشته باشند،
 
 
شرایط افراد معتبر
 
  •  * گروه الف: برنده جایزه معتبر (نوبل، کاولی، فیلدز، مصطفی (ص) و ...)
  •  * گروه ب: نویسنده حداقل 2 مقاله در  مجلات نیچر یا ساینس یا نویسنده حداقل 15 مقاله در نشریات گروه ب (فهرست نشریات برتر)
 
نکته مهم: 
 
سایر محققان (افرادی که در فهرست سرآمدان علمی قرار ندارند) فقط در صورتی که بعنوان سخنران مدعو یا کلیدی در کنگره های معتبر حضور یابند می توانند از این حمایت ها استفاده کنند.
 
 
 
تبصره ها
 
  • * سرآمدان علمی می توانند سالانه حداکثر 2 بار و برای ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره های معتبر از این حمایت ها استفاده کنند.
 
  • * ضروریست که نام سخنران مدعو و یا کلیدی در سایت و یا برنامه کنگره معرفی شده باشد.

  • * شرکت در کنگره‌ها بعنوان سخنران کلیدی یا مدعو جزو سهمیه سالانه محققان سرآمد دعوت شده محسوب نمی‌شود.

  • * برای دریافت حمایت، ضروری است آدرس سخنران شرکت کننده در کنگره نام یکی از مراکز ایرانی باشد؛
 
 
مراحل ارسال درخواست:
 

* مدارک مرحله اول

 

      - فرم درخواست شرکت در کنگره (دانلود)

 

      - دعوت نامه شرکت در کنگره (بعنوان سخنران مدعو یا کلیدی)

  

* مدارک مرحله دوم (پس از تأیید مرحله اول)    

 

    - کپی ویزا و گذرنامه

 

    - بلیط های رفت و برگشت