حمایت از انتشار مقالات چاپ شده در مجلات معتبر

فدراسیون سرآمدان علمی ایران برای ایجاد انگیزه و تشویق محققان به انتشار دستاوردهای علمی باکیفیت، به مقالات چاپ شده در نشریات برتر حمایت تشویقی پرداخت می‌کند.

 

فهرست نشریات برتر و مبلغ تشویقی (فهرست نشریات)

لازم به ذکر است نشریات با ضریب تاثیر بالاتر از 25، معادل امتیاز گروه ج و نشریات با ضریب تاثیر بالاتر از 20 و کمتر از 25 معادل امتیاز گروه د نشریات برتر، امتیازدهی می‌شوند.

 

روش انتخاب نشریات منتخب از طریق لینک آیین نامه آن قابل مشاهده است.

 

* گروه الف: 400 میلیون ریال

 

* گروه ب: 150 میلیون ریال

 

* گروه ج: 50 میلیون ریال

 

* گروه د: به نشریات گروه "د" مبلغ تشویقی نقدی تعلق نمی‌گیرد ولی برای انتخاب سالانه سرآمدان علمی، به آنها امتیاز داده می شود.

 

تبصره ها

 

1- فقط مقالاتی که از ابتدای سال میلادی 2020 چاپ و منتشر شده‌اند شامل این حمایت‌ها می‌شوند.

 

2- تشویقی ها به مقالات که به چاپ نهایی رسیده و دارای شماره صفحه باشند پرداخت می شود و مقالاتی که در مراحل پذیرش و ... باشند شامل حمایت نمی شوند.

 

3- تشویقی فقط به مقالاتی که حداقل یک نویسنده وابسته به کشور ایران داشته باشند تعلق می‌گیرد.

این وابستگی می تواند به شکل های زیر باشد:

 

          - انواع عضو هیأت علمی (دائم، وابسته، همکار و ...)

          - محقق پسادکتری؛

          - دانشجو؛

 

4- به مقالاتی که تنها یک نویسنده ایرانی داشته باشد، 75% مبالغ اعلام شده در جدول پرداخت می‌گردد.

 

5- ضروری است فرد دریافت کننده تشویقی، سهم سایر نویسندگان را به صورت متناسب تقسیم و رسید دریافت وجه را امضاء و به دبیرخانه ارسال نماید.

 

6- چنانچه نویسنده اول برای دریافت حمایت تشویقی اقدام کند ضروری است تاییدیه از طرف نویسنده مسئول مقاله همراه داشته باشد.

 

7- اگر یک مقاله دو نویسنده مسئول داشته باشد، هر کدام از نویسندگان مسئول در صورت اقدام باید تاییدیه از طرف نویسنده مسئول دیگر به همراه داشته باشد.

 

8- این حمایت ها فقط به مقالاتی که به صورت Article یا Review چاپ شده باشند تعلق می گیرد و سایر موارد مانند Letter, Editiorial Material و ... شامل تشویقی نمی‌شوند.

 

9- مبلغ تشویقی ذکر شده، حداکثر تشویقی است که به یک مقاله تعلق می گیرد. بعنوان مثال اگر نویسنده اول و دوم یک مقاله در نشریات گروه ب افراد خارجی باشند و نفر سوم ایرانی باشد حداکثر تشویقی این مقاله 100 میلیون ریال خواهد بود و ضروری است این فرد پس از دریافت تشویقی آن را بین سایر افراد ایرانی مقاله تقسیم کند.

 

نویسندگان مقالات در صورت تمایل می توانند در بخش تقدیر و تشکر مقاله از اطلاعات مربوط به موافقت نامه حمایت از سرآمدان علمی به شماره 11/66332 مورخ 1394/02/30، فدراسیون سرآمدان علمی ایران استفاده نمایند. همچنین قالب استاندارد تقدیر از سرآمدان علمی در مقالات به دو فرم زیر است:

This work is supported by Iran Science Elites Federation Grant No ... .

This project is funded by Iran Science Elites Federation.

شماره گرنت نیز شماره نامه ذکر شده در تاییدیه دریافت حمایت سرآمدان است.

 

 

 میزان تشویقی مقالات بر اساس جایگاه نویسندگان ایرانی (میلیون ریال)

 

گروه نشریات/ جایگاه نویسنده اول یا مسئول دوم سوم تا پنجم ششم تا دهم یازدهم تا بیستم
گروه الف 400 300 200 100 50
گروه ب 150 120 100 50  
گروه ج 50 40 30    

 

 

 نحوه ارسال درخواست:

  • * دریافت و تکمیل فرم درخواست حمایت تشویقی چاپ مقاله در مجلات برتر (دانلود فرم)
    * ارسال فرم تکمیل شده و اصل مقاله ایمیل info@isef.ir

 

به منظور انتشار خبر چاپ مقالات در نشریات برتر، محققان می توانند متن یک صفحه ای متناسب با فرمت خبرهای فدراسیون سرآمدان ارسال نمایند.