متن مقاله

تاریخ مقاله : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

تعداد بازدید : ۴۸۳۱

تعداد رای : ۱۰

آیگن فکتور، شاخص ارزیابی مجلات علمی

اهمیت همه‌ی ارجاعات یکسان نیست، این ایده ی اصلی ایجاد آیگن فکتور است. ارجاعات مجله‌های معتبرتر (مانند scienceو nature) از ارجاعات مجله‌هایی که اهمیت کمتری دارند مهم‌تر است.

مقایسه ی مجلات با یکدیگر و رتبه بندی آنها همواره به عنوان چالشی برای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مطرح بوده است. از دید بعضی از پژوهشگران نبودن شاخصی که بتواند تمامی نقاط ضعف و قوت یک مجله را در نظر بگیرد، به دشواری این رتبه بندی افزوده است. در این بین تاکنون شاخصهای زیادی توسط موسسه های مختلف برای تسهیل این رتبه بندی معرفی شده است که تعدد این شاخصها در بعضی مواقع خود باعث رتبه بندی های متفاوت و در نتیجه سر در گمی بیشتری میشود. شناخت بیشتر هر یک از این شاخص ها میتواند بسیار کمک کننده و مفید باشد. در این مقاله سعی شده است تا شاخص آیگن فکتور معرفی و تفاوتها و شباهت های آن با شاخص های دیگر بازگو شود.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha