متن دیدگاه

تاریخ دیدگاه : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

تعداد بازدید : ۱۴۶۳۹

تعداد رای : ۲۱

لزوم رتبه دهی افراد بر اساس حوزه تخصصی

موضوعات : سیاست گذاری
• فرمول‌ها و شاخص‌هایی که در زمینه ارزیابی پژوهشگران و دانشمندان در سطح جهانی معرفی می‌شوند بایستی ساده، قابل فهم و قابل بازتولید باشند. به نظر می‌رسد فرمول شناسایی سرآمدان، کمی پیچیده‌ است.

• سنجش افراد از طریق مقالات ایشان مهم‌تر و معتبرتر از سنجش آن‌ها براساس مجلات انتشاردهنده مقالات ایشان است. به عبارت دیگر، بهتر است مقاله فرد در اولویت ارزشیابی قرار گیرد تا مجله.

• مقایسه افراد در حوزه تخصصی خودشان مهم‌تر و معتبرتر از مقایسه آن‌ها به صورت کلی است.

• برخی جوایز معتبر کشور (خوارزمی، رازی و ...) ضروری است در امتیازدهی و کمک به شناسایی سرآمدان کشور محاسبه شده و درنظر گرفته شوند.

• امکان شناسایی سرآمدان با ارزیابی و بررسی کارنامه علمی توسط نخبگان نیز در کنار روش‌های معمول بایستی فراهم شود.

• فرمول شناسایی باید ترکیبی از شاخص‌های مختلف باشد که این امر تا حدودی در فرمول فدراسیون رعایت شده است.

• انتخاب 1% دانشمندان پرارجاع دنیا معتبر و مورد تأیید است ولی همه افراد آن هم ارزش نیستند.

• متاسفانه نمی‌توان جایگاه و رتبه نویسندگان در مقالات را به راحتی در فرمول شناسایی سرآمدان وارد کرد.

• همه انواع مقالات یک مجله ارزش یکسان و مشابهی ندارند، هر چند مجله معتبر باشد.

پیام کبیری

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha